top of page

Учене в синхрон с природата

Децата в Деmскаmа чувстват заобикалящата ги среда като място за живот, което трябва да бъде опазвано – вместо да се възползват от природата, те живеят в естествена хармония с нея, учат се да обработват малко късче земя в градината, на което  засаждат и се грижат за растения, зеленчуци и плодове - част от техния обяд.

Дейностите на открито развиват навика за прекарване на повече време навън, дават безкрайни възможности за учене и нови открития, подобряват концентрацията.

Gardening_Kalina.JPG
asdasdas

Ученето чрез наблюдение и взаимодействие с природата ще помогне на децата и в бъдеще да продължават да търсят и разбират непознатото в обкръжаващата ги среда.

asdasdas

Децата се насърчават да намират нови ползи и да рециклират материали във всички изобразителни и творчески дейности.

forms-19.png
forms-17.png
forms-18.png
forms-16.png
forms-13.png
forms-14.png
bottom of page