top of page

ЦЕННОСТИ

Любов към Природата

  • Осъзнаване значимостта на околната среда като пространство, от което и в което се учим и развиваме. 

  • Отговорност към природата​.

  • Учене чрез взаимодействие и  общуване, съвместна работа в интерес на всички.

  • Разбиране и съпреживяване чувствата на другите.

asdasdas

Толерантност, Съчувствие

asdasdas

Позитивност

Насърчаване на ученето от грешките и желанието за изследване на заобикалящия свят.

Любознателност, Творчество, Въображение

asdasdas

Стимулиране на естествените творчески инстинкти на децата и тяхната любознателност.

forms-19.png
forms-17.png
forms-18.png
forms-16.png
forms-13.png
forms-14.png
bottom of page