top of page

Теми по месеци

Годината е организирана в теми по сезони и месеци, като темите могат да бъдат променяни в течение на годината, в зависимост от това, което е подходящо, интересно и смислено за децата в съответния момент. Искаме знанието, получено от децата да бъде част от тяхното ежедневие, така че да е истинско и трайно. Затова и повечето от груповите дейности в съответния месец (засягащи математика, езици, природа, изкуства, музика, спорт) ще бъдат свързани със съответната тема за месеца.

MonthlyTheme_01 2022.png
forms-09.png
forms-13.png
forms-14.png

Български език

Децата се учат да разпознават буквите в имената си, изписвайки ги с различни материали (прежда, камъчета, сламки, плат, в пясък ...).

В месеца за противоположностите децата играят на домино с картинки с противоположно значение за музика, мерки, емоции, физически качества, дейности, пространство, време и т.н. за обогатяване на речника и съставят история с възможно най-голям брой противоположности.

Околен свят

Децата лично участват в съставянето на правилата за поведение, грижат се за растенията, за чистотата и реда.

В месеца за водата експериментират, за да открият различните агрегатни състояния на водата по време на нейния кръговрат. В месеца за българските традиции всяко дете носи снимки или рисунки с най-красивите места в България, които е посетило.

forms-22.png
forms-06.png
forms-18.png

Конструиране

В месеца за водата децата откриват различни свойства на материалите и реакцията им при контакт с вода: смесване на вода, хартия и брашно и изработване на релефни картини, какво плува/потъва, поема/отблъсква вода.

В месеца за противоположностите правят първата си книжка с противоположности и търсят такива в творчеството на Пиет Мондриан (с неговите вертикални/хоризонтални линии, подредени /разхвърляни шкафове).

forms-02.png
asdasdas

Спортни занимания

В месеца за петте сетива, децата вървят боси по „сензорна пътека“, направена от самите тях от камъчета, мъх, пясък, листа, трева, дървени стърготини и трупчета и всякакви други интересни материали.

MonthlyTheme_02 2022.png
asdasdas

Математика

В месеца за водата, децата сравняват форма, обем, количество и правят изводи, като пълнят, преливат, допълват, отливат вода от еднакви/различни по големина и форма съдове.

В месеца за 5-те сетива децата мерят количества в грамове и милилитри, приготвяйки по рецепти вкусни неща за хапване. Месеца за българските традиции децата свързват с алгоритмични поредици от геометрични фигури, използвани като фон в картините на Владимир Димитров Майстора и такива, измислени от самите тях.

Изобразително изкуство

asdasdas

Децата откриват Пиет Мондриан и Хундертвасер, свързвайки произведения на Мондриан с подредбата в стаите, двора, детските шкафчета, рисувайки нашата детска градина и двора със спирали и цветни прозорци по подобие на Хундертвасер.

В месеца с темата за водата, децата се опитват да предадат движението на водата и усещанията си от допира с нея чрез техники, използвани от Джаксън Полък и Хундертвасер – изливане и пръскане боя върху платно, използване на вълнообраззни линии, спирали, концентрични кръгове.

Music_Emil.JPG

Музика

В месеца за водата, децата слушат "Игра на водата" от Равел; свирят на саморъчно изработен музикален инструмент с вода.

В месеца за 5-те сетива правят „звукова карта“, слушайки шумовете на двора и откривайки посоката и източника им, изработват собствени музикални инструменти с различни зърна, за различно звучене.

forms-19.png
forms-17.png
forms-18.png
forms-03.png
forms-04.png
forms-01.png
forms-16.png
forms-13.png
forms-19.png
forms-17.png
forms-18.png
forms-16.png
forms-13.png
forms-14.png
bottom of page