top of page

ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНА СГРАДА

От дизайна ...

asdasdas

Компактна форма: детската градина е с правоъгълна форма, като по този начин по-лесно се постига енергийна ефективност.

asdasdas

Пасивно охлаждане: използваме естествена вентилация, засенчване чрез слънцезащитни устройства и подходящо озеленяване за естествено охлаждане на сградата.

asdasdas

Пасивно соларно остъкляване: добрата ориентация на сградата предотвратява прегряване през лятото и позволява максимално използване на нагряването през зимата. 

78% от прозорците на детската градина са ориентирани на югоизток

asdasdas

Естествено осветление: предпочитано от гледна точка на комфорт, а също така и безплатно.

... до изпълнението

asdasdas

Отлична топлоизолация: сградата има 20см. изолация, което е 2 пъти повече от българските стандарти, използвани в конструирането; монтирани са двойни стъклопакети с Аргон и нископроводим разделител.

7.jpg
asdasdas

Пречистване на водата и рециклиране: използваната вода се пречиства от водна пречиствателна станция. Водата от покрива и пречиствателната станция се събира и би могла да се използва за поливане на градината.

asdasdas

Херметизация: външната обвивка на сградата трябва да е възможно най-плътна, затова поставихме двупластна шахматна изолация, за да избегнем топлинни мостове и неуплътнени връзки.

Намаляване на използваната енергия: използваме възобновяеми източници на енергия - инсталирали сме 15м2 слънчеви колектори, които покриват 70% от  горещата вода и 40% от нуждите от отопление. Използваните крушки, помпи, кухненско оборудване са с ниска консумация на електроенергия и програмиран режим на работа, което позволява оптимизация на използваното електричество. 

forms-19.png
forms-17.png
forms-18.png
forms-16.png
forms-13.png
forms-14.png
bottom of page